Pozvánka na výroční shromáždění delegátů

 

Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva Bruntál, IČ: 00078263, se sídlem Krnov- Pod Bezručovým vrchem, Březinova 990/23, PSČ 794 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Dr XXII, vložce 390 (dále jen družstvo), svolává tímto:

výroční shromáždění delegátů

 

které se bude konat dne 6. června 2023 od 15:30 hodin

na adrese Krnovské opravny a strojírny s. r. o., ul. Stará Ježnická 1, 794 01 Krnov

 

s tímto pořadem jednání:

Pořad jednání:

  • Zahájení
  • Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
  • Volba pracovních komisí
  • Zpráva představenstva o činnosti družstva
  • Zpráva kontrolní komise
  • Zpráva mandátové komise
  • Odvolání členů proti vyloučení
  • Diskuse
  • Usnesení a závěr

 

Těšíme se Vaši účast

 

Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva Bruntál

 

Ing. Dalibor Válek, v. r.

předseda představenstva

 

Organizační poznámka: pro delegáty z Bruntálu bude přistaven autobus ve 14:45 hod. na parkovišti u hotelového domu Slezan. Po skončení shromáždění je zajištěna doprava zpět do Bruntálu. Žádáme delegáty, kteří se nezúčastní, aby pozvánku předali svému náhradníkovi nebo ji odevzdali na sekretariát družstva.     

Pozvánka zveřejněna dne 11. května 2023 na internetových stránkách www.osbdbruntal.cz