S ohledem na vyhlášená vládní opatření, rozhodlo představenstvo družstva na svém zasedání

konaném dne 27. 4. 2021, že shromáždění delegátů proběhne mimo zasedání v písemné formě

"per rollam".