OSBD Bruntál nabízí formou obálkové metody příděl družstevního bytu číslo 8 o velikosti 1 + 3 v Bruntále na ulici Květná 36 nejvyšší nabídce. Nejnižší nabídka je stanovena od 510 000 Kč. 
Bližší informace na tel. čísle 554 689 930, 554 689 931 nebo 602 765 022.